Физик доказа, че животът може да съществува и в двуизмерна Вселена

Снимка: Pxhere

Физикът от Калифорнийския университет Джеймс Скаргил (James Scargill) доказа, че законите на физиката във Вселена с две пространствени измерения и едно времево (2+1) позволяват съществуването на живот, съобщава phys.org

Тъй като живеем в три измерения, за нас е трудно да си представим Вселена, в която няма трето измерение, или Вселена, в която има четвърто или пето измерение. Но философите и физиците са прекарали много време и усилия, за да разберат дали животът не може да съществува извън обичайните за нас измерания. Освен трите пространствени координати, учените разглеждат и времето, така чеВселената, в която живеем, има измерност 3+1.

Повечето физици са убедени, че нашата 3 + 1-мерна Вселена е единствената, която може да поддържа живот. Те посочват, че при повече от три измерения, законите на Нютон за движение биха имали проблеми при малки смущения, което ще осуети образуването на планети около Слънцето. Така че вариантите с четири или повече пространствени координати отпада.

Но какво да кажем за един двуизмерен свят? Повечето специалисти предполагат, че е трудно да си представим как гравитацията може да работи в такава вселена, което прави трудно или невъзможно формирането на обитаеми светове. В статията си Джеймс Скаргил предлага да преразгледаме този аргумент. Той показва, че законите на физиката позволяват гравитацията в двуизмерен свят, както и развитието на системи, способни да поддържат живота.

В своята работа ученият използва физически формули, за да покаже, че скаларните гравитационни полета могат да съществуват в две измерения и по-нататък показва, че нивото на организация, необходимо за възникването на живота, може да съществува и в двуизмерната Вселена. За да докаже последното, ученият цитира като пример невронните мрежи.

Скаргил започва своята работа, като изучава дали има някакви двуизмерни мрежи, които имат същите характеристики като невронната мрежа. След това показва, че 2D системите могат да се създадат, без всякакви проблеми. След това ученият доказа, че такива двуизмерни системи могат да имат “критично мислене”. Въз основа на тези съображения изследователят твърди, че в 2D + 1-мерната Вселена теоретично е възможно да съществува живот, подобен по структура на невронните мрежи.

Technology Review на Масачузетския технологичен институт прегледа статията на Скаргил и установи, че работата му показва, че такава вселена 2D + 1, може да съществува, поне според физиката

Справка: Can Life Exist in 2 + 1 Dimensions?, J. H. C. Scargill, arxiv.org

Източник: Researcher shows physics suggests life could exist in a 2-D universe, phys.org